luni, 11 august 2014

ACADEMICIANUL ION DRUŢĂ: PROZATORUL, DRAMATURGUL, ESEISTUL. BIOBIBLIOGRAFIE

Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul: biobibliografie / Prefaţă şi postfaţă de M. Dolgan. - Ch.: [ S. n. ], 2008 ( Î. S. F. E. - P. "Tipografia Centrală" ). - 424 p.
ISBN 978-9975-78-644-7

DOCTOR HABILITAT ION EŢCO: BIOBIBLIOGRAFIE

Doctor Habilitat Ion Eţco : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl., Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; coord., red. şt.: Vasile Botnarciuc, Aurelia Hanganu ; bibliogr.: Diana Cazacu ; resp. de ed.: Constantin Manolache. - Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). - 240 p. 
ISBN 978-9975-4389-9-5.
Prezentă ediţie este consacrată lingvistului şi sintaxologului Ion Eţco, care, la 21 aprilie 2013, şi-a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare a naşterii şi 55 de ani de activitate ştiinţifico-pedagogică.
Cartea este alcătuită din trei părţi. În prima parte savanţi de otoritate şi discipoli exprimă opinii şi atitudini de respect şi gratitudine faţă de octogenar. Partea a doua cuprinde conferinţele şi comunicările prezentate în cadrul Simpozionului Ştiinţific Interuniversitar, organizat de Catedra ştiinţe umanistice şi limbi moderne a UCCM. Partea a treia include bibliografia savantului, cu circa 200 de titluri.

GALINA LUPAŞCU: DOCTOR HABILITAT ÎN BIOLOGIE, CONFERENŢIAR CERCETĂTOR: LA 60 DE ANI

Galina Lupaşcu: Doctorul habilitat în biologie, conferenţiar cercetător: la 60 de ani: Vol. omagial / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM. - Ch.: S. n., 2011 (Tipogr. AŞM). - 68 p. 
ISBN 978-9975-62-290-5.


Volumul conţine date relevante despre viaţa şi activitatea ştiinţifică a doctorului habilitat în biologie, conferenţiar cercetător Galina Lupaşcu. Sunt prezentate principalele rezultate pe parcursul a citca 40 de ani de activitate ştiinţifică în domeniul interacţiunilor plantă x patogen x mediu, controlului genetic al rezistenţei plantelor la maladii fungice în vitro şi in vivo.

În volumul, mai sunt prezentate lista publicaţiilor, CV, menţiunile la Saloane de inventică, date despre dr. hab. Galina Lupaşcu

PROFESORUL TOPALĂ ŞTEFAN - OMUL, CARE FACE DESCOPERIRI DE EPOCĂ. BIOBIBLIOGRAFIE

Profesorul Topală Ştefan - omul, care face descoperiri de epocă
Biobibliografie
S.n., 2012 Ch. "Print-Caro" SRL, 2012, 238 p.
ISBN 978-9975-56-067-2


Cartea este consacrat[ activităţii ştiinţifico-didactice a profesorului Ştefan Topală - una din somităţile autohtone, proeminent savant, personalitate remarcabilă în domeniu citologiei, cariosistematicii, poliploidiei, citogeneticii şi habridării distante a vieţei de vie, doctor habilitat, profesor cercetător, autor al primelor descoperiri de epocă în R. Moldova, de asemenea autor a cca 300 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 monografii unice...

Lucrarea cuprinde repere din biografia profesorului, activitatea ştiinţifică, o serie de omagii şi apricieri naţionale şi internaţionale, lista lucrărilor.

vineri, 8 august 2014

COMUNITATEA ŞTIINŢIFICĂ REPUBLICII MOLDOVA: GHID INFORMATIV / SCIENTIFIC COMMUNITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA: INFORMATION GUIDE

Comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova: ghid informativ / Scientific community of the Republic of Moldova: Information Guide. - Academia de Ştiinţe a Moldovei., Inst. de Studii Enciclopedice. - Ed. Enciclopedică. - Chişinău 2013. - P. 79.

CONTRIBUŢII ÎN FORMAREA STRUCTURILOR INOVAŢIONALE DE DEZVOLTARE DEVANSATĂ / ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРУКТУР ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Contribuţii în formarea structurilor inovaţionale de dezvoltare devansată = Вклад в формирование инновационных структур опережающего развития / Sentul Acad. Unt. Centrul Internaţional al St. Mării Negre. Org. Int. Obştească "Sociopolisul în Ucraina", ... - Ch. Tipogr. AŞ. Rep. Moldova, 2004. - 496 p. 
ISBN 9975-62-121-X

CONCEPŢIA "ENCICLOPEDIEI MOLDOVEI"

Manolache, Constantin
Concepţia "Enciclopediei Moldovei": [ în 10 vol.] / Constantin Manolache, Didina Ţăruş, Ion Xenofontov; red. şt.: Demir Dragnev; resp. de ed.: Aurelia Hanganu, Ion Jarcuţchi; trad. în lb. engl.: Tamara Matei, Mihai Ţăruş; trad. în lb. rusă: Didina Ţăruş, Vitalie Ţurcanu, Alexandru Roşca; Inst. de Studii Enciclopedice. - Ch.: Inst. de Studii Enciclopedice, 2011 ( Tipogr. "Bons Offices" SRL). - 128 p. 
ISBN 978-9975-9520-6-4.